Новини

Назад

03.03.2020 15:03

ПОВІДОМЛЕННЯ


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Комунальне підприємство «Новомосковськтеплоенерго» (найменування оператора зовнішніх інженерних мереж)
КП «Новомосковськтеплоенерго» повідомляє про намір встановлення вузлів комерційного обліку теплової енергії за адресою наведеною у додатку 1.

Відповідно до статті 3 Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» № 2454-VIII від 07.06.2018, вузол комерційного обліку теплової енергії може встановлюватися:

1. Власником (співвласниками) будинку самостійно та за власний кошт;

2. За рахунок коштів місцевого бюджету (тільки у разі затвердження місцевим органом самоврядування відповідної програми). У разі встановлення вузла комерційного обліку за рахунок коштів місцевого бюджету, вартість встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії складатиме 0,00 гривень, та розмір внеску за встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії складатиме 0,00 гривень;

3. Оператором зовнішніх інженерних мереж КП «Новомосковськтеплоенерго». У разі встановлення ВКО оператором, розмір внесків за встановлення вузла розстрочується на п’ять років або інший строк за згодою сторін. Розмір внесків визначається для кожної будівлі та сплачується щоквартально.

Власник (співвласники) будівлі протягом двох місяців має право повідомити оператору зовнішніх інженерних мереж (за своїм вибором) про:

1. Намір самостійно обладнати будівлю вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку;

2. Згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих оператором зовнішніх інженерних мереж умовах;

3. Намір погодити з оператором зовнішніх інженерних мереж відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку.

Відповідь на повідомлення просимо надавати КП «Новомосковськтеплоенерго» за адресою: вул. М.Головка, 17, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, 51200, e-mail: novoteplo@optima.com.ua, тел. 69-04-11

Додаток 1

Додаткова інформація

Вузли комерційного обліку - є власністю власника (співласників) будинку який несе відповідальність за збереження та цілісність цього вузла. Відповідно до статті 6 Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» ВКО теплової енергії підлягає обслуговуванню та заміні.

Обслуговування та заміна вузла комерційного обліку здійснюється КП «Новомосковськтеплоенерго». Розмір внесків на обслуговування ВКО визначається з розрахунку на один рік виходячи з планових витрат на:

- огляд ВКО;

- опломбування/розпломбування;

- періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

- ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла;

- ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку;

-охорона або страхування вузла обліку за згодою власника (співвласників) будинку.

Витрати відшкодовується власником (співвласниками ) будинку на користь КП «Новомосковськтеплоенерго», шляхом сплати внесків з розстрочкою на один рік, а для складової витрат на повірку ділиться на строк міжповірочного інтервалу – 4 роки.

Розмір внесків за заміну вузлів комерційного обліку визначається виходячи з планових витрат , пов’язаних із заміною вузла, зокрема витрат пов’язаних із формуванням і підтриманням у наявності обмінного фонду вузлів комерційного обліку . Сплата внесків розстрочується на п’ять років або на інший строк за згодою сторін. Орієнтовні розміри внесків на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку нараховуються для кожного будинку окремо та наведені у додатках 2 та 3.

Додаток 2

Додаток 3


Адміністрація КП «Новомосковськтеплоенерго»