Новини

Назад

28.12.2021 16:12

Заява про наміри


ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

«Підключення до мереж централізованого опалення:

палац культури "Металург" м. Новомосковська по вул. Паланочній, 6а».

Нове будівництво.

Комунальним підприємством «Новомосковськтеплоенерго» передбачено реалізацію заходів, направлених на підключення до мереж централізованого опалення: палац культури "Металург" м. Новомосковська по вул. Паланочній, 6а.

Проектовані зовнішні теплові мережі передбачені з стальнихтруб у ПЕ-оболонці 108/200 мм,встановлення засувки Ø100 мм.

Проектом передбачається організація централізованного теплопостачання палацу культури "Металург" м. Новомосковська по вул. Паланочній, 6а.

Потреби в паливі, електроенергії, теплі: від існуючих міських мереж: для роботи будівельної техніки передбачено витрати дизельного палива.

На господарчо-питні потреби робочих (привозна питна вода) – 10,24 л/с.

Кількість робочих при будівництві – 6 чол., в т.ч. ІТР – 1 людина.

Транспортне забезпечення при будівництві та експлуатації: власний та арендований транспорт.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат: вплив відсутній.

Повітряне: викиди забруднюючих речовин в атмосферу здійснюються від двигунів внутрішнього згоряння автотранспортних засобів на межі житлової забудови, які містять газоповітряну суміш у складі: азоту діоксиду, вуглецю оксиду, ангідриду сірчистого, вуглеводнів граничних, сажі, заліза оксиду, мангану оксиду, кислоти оцтової та завислі речовини. Загальний валовий викид забруднюючих речовин на території проектованого об’єкту складе 0,0349 тонн. Отримані в результаті виконання розрахунків розсіювання максимальні приземні концентрації по всіх інгредієнтах та групі сумації на межі житлової забудови не перевищать нормативних значень з урахуванням фонового забруднення.

Водне: вплив відсутній; витрати води на потреби будівництва не перевищать 10,24 л/с; скидання фекальних стоків передбачено в біотуалет з подальшим вивезенням на міські очисні споруди.

Грунт: вплив відсутній;

Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення): організація централізованого водопостачання для населення.

Навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній.

Відходи виробництва і можливість їхнього повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

всі відходи складуються на спеціально організованих ділянках і вивозяться на утилізацію на спеціалізовані підприємства, що мають відповідну ліцензію. Проектом передбачено утворення наступних видів відходів:

*спецодяг та ЗІЗ відпрацьовані (7730.3.1.07, 4 клас небезпеки) – 6 комплектів;

*спецвзуття відпрацьоване (7710.3.1.14, 4 клас небезпеки) – 6 пар;

*тверді побутові відходи (7720.3.1.01, 4 клас небезпеки) – 0,98 м3;

*будівельні відходи (4510.2.9.09, 4 клас небезпеки) – 39,991 тонн;

*залишки грунту – 430,25 тонн.

ОВНС буде виконано в обсязі ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Свої зауваження і пропозиції про проектну діяльність направляти в КП «Новомосковськтеплоенерго» за адресою: вул.Микити Головка, буд.17, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200