Новини

Назад

28.12.2021 17:12

Заява про екологічні наслідки


Заява про екологічні наслідки

«Підключення до мереж централізованого опалення:

палац культури "Металург" м. Новомосковська по вул. Паланочній, 6а». Нове будівництво.

Комунальним підприємством «Новомосковськтеплоенерго» передбачено виконання робіт щодо підключення палацу культури «Металург», розташованого по вул. Паланочній, 6а в м. Новомосковську, до централізованих мереж теплопостачання.

Основна мета проектних рішень – забезпечення комфортних умов перебування людей в приміщеннях Палацу культури в холодний період року.

Проектом передбачено:

 • підключення теплової мережі ПК «Металург» до існуючого теплового колодязя ТК №34 в районі житлового будинку за адресою: пл. Героїв, 1;
 • прокладання тепломережі з стальних труб у ПЕ-оболонці 108/200 мм;
 • встановлення засувки Ø100 мм;
 • демонтаж дорожнього покриття та тротуарів, влаштування та кріплення траншеї, перехід через існуючі комунікації;
 • відновлення асфальтобетонного покриття та тротуарів після прокладання теплової мережі.

Характеристика можливих впливів планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища:

 • на повітряне середовище: від будівельної техніки в повітряне середовище передбачено викиди газоповітряної суміші, що містить забруднюючі речовини: ангідрид сірчистий, азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглеводні, сажу, заліза оксид, мангану оксид та завислі речовини. Вплив на атмосферне повітря носить короткочасний характер, тільки в період виконання будівельних робіт; валовий викид забруднюючих речовин складе 0,036 тонн; максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на прилеглій до будмайданчику житловій зоні не перевищать нормативних значень з урахуванням фонового забруднення;
 • на водне середовище: вода використовується лише під час виконання проектних робіт на виробничі та господарчо-питні потреби робочих і складає 10,24 л/сек; відведеня фекальних стоків передбачено в біотуалети з подальшим вивезенням на міські очисні споруди;
 • на ґрунти: після завершення будівельних робіт, порушені землі підлягають рекультивації, відходи що утворяться, вивозяться (передаються) на утилізацію;
 • на клімат і мікроклімат: запланована діяльність не влине у зв´язку з відсутністю значних викидів парникових газів та виділення тепла;
 • на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти:стан сформованих у районі проектованої діяльності біотопів флори й фауни не зміниться, заповідні об'єкти в зоні активного впливу відсутні;
 • на навколишнє соціальне середовище: пропонований проектом комплекс захисних заходів є природоохоронним, оскільки направлений на ліквідацію затоплення і підтоплення території, та на створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов проживання місцевого населення;
 • на навколишнє техногенне середовище: у результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності прилеглих техногенних об'єктів не передбачається.

Запропанований варіант підключення ПК «Металург» до централізованих мереж теплопостачанняє найбільш доцільним та екологічно придатним.

Для виконання вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва Замовник зобов'язується виконати заходи, що забезпечують безаварійну роботу об'єкта, що виключає завдання збитків навколишньому природному середовищу. Непередбачених наслідків в області екології не очикується.

Контроль за дотриманням намічених заходів бере на себе Замовник.

З питаннями та пропозиціями необхідно звертатись у виконавчий комітет Новомосковської міської ради.